Nawigacja
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu Główne
Strona Główna
Plan Lekcji
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Fotki ze szkoły
Szkoła
Oferta edukacyjna
Nasze grono
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Sport
Zajęcia pozalekcyjne
Biblioteka
Świetlica
Pracownia Komputerowa
Harcerstwo
Liga Ochrony Przyrody
Stołówka
Przydzial sal lekcyjnych
Dokumenty Szkoły
Misja i zadania szkoły
Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu
Dokumenty szkoły - informacje ogólne
Statut szkoły
Szkolny System Oceniania
Program wychowawczy
Procedura Oceniania Zachowania Ucznia
Inne dokumenty
Historia i Tradycja
Patron szkoły
Nasze tradycje
Historia szkoły
Kalendarium historii szkoły
Nasze władze
Retro galeria
Informacje dla uczniów i rodziców
E-wywiadówka
Plan spotkań z rodzicami
Szkolna procedura kontaktów z rodzicami
Dyżury nauczycieli do dyspozycji rodziców
Plan próbnych sprawdzianów
Informacje o sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
Porady dla rodziców
Dekalog dla rodziców i wychowawców
Gabinet medyczny
Zespół terapeutyczny
Pedagog szkolny
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Klasy
Wychowawcy klas
Zajęcia wyrównawcze
Informacje o gimnazjach
Certyfikaty i Projekty
Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom
Otwarta Szkoła
Cała polska Czyta Dzieciom
Dyplom Komendanta Wojewódzkiego Policji
Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową
Projekt wychowawczy „JA TO POTRAFIĘ”
Projekt świąteczny dla klas I-III
Projekt edukacyjny „Przez czytanie do wiedzy”
Program Relaksacyjno-kompensacyjny dla dzieci z problemami koncentracji
Pomoc
FAQ (pomocne pytania)
Kontakt
Mapa Witryny
Artykuły
EKartki
http://cms-designs.de
Statystyka
http://cms-designs.de
acyclovir for tinea atenolol cause taste buy phentermine cod medipharm tadalafil cialis safety and efficacy risks ambien viagra non-formulary question cozaar tab 50 mg paroxetine cut in half nexium causing kidney and liver problems poisoning by the diazepam get prescription for ambien online dont mix beer and viagra phentermine banner norvasc cost arthritis ultram does neurontin cause nausea biaxin and kozarek ip clomid phentermine drug test diabetic diet protein phentermine pill compare prices of cialis adipex buy adipex online use of azithromycin for ear infection premarin ostoperosis sporanox lamisil fluconazole clarithromycin and prevacid treatment of xanax withdrawal loading dosing amoxicillin propecia ruined my life fosamax kidney stones symptom withdrawal zyrtec ativan poisening zyrtec clartin allegra purchase zyrtec online fluoxetine tolerance dosage trileptal soma generic viagra vs prescription viagra new alprazolam pills monistat or diflucan affects of singulair with alchohol prevacid info plavix heart valve furosemide lab abnormalities lisinopril and chest pain diflucan and lamisil flomax at wallmart glucophage xr and pregnancy side effects plavix kamagra snd viagra zoloft and weight gain or loss remeron and anxiety levaquin and prednizone price of zyrtec at wal-mart an alternative to celebrex seroquel 300 xr paxil and sweating oral cold sore contagious valtrex treat to acne yasmin merck atenolol atenolol hcl xanax tafil caritop brand carisoprodol side effects of taking pravachol tetracycline staining law suits azithromycin empty stomach remeron augmented with paxil phentermine hcl 30mg capsules prevacid calcium phentermine 37.5 90 $79 risperdal clonipine for kids miscarriage and ultram phentermine 37.5mg picture atarax and periactin motrin overdose symptoms difference between anax valium and klonopin patient monograph on aricept glucophage metaformin info professional muscle effexor blood pressure clonazepam patient information photo or picture of tramadol pill buy soma and tramadol zoloft works wonders remeron sleep architechture celexa bipolar treatment estriol estradiol $38 bupropion zoloft sent to your home furosemide 50mg propecia can stop baldness cialis video drug interactions for ambien lexapro make you hungry claritin nasel spray zoloft paxil combat stress anti-anxiety nexium gas switching from celexa to lexapro dental implants fosamax cheap flonase fosamax miacalcin celebrex purchase atorvastatin pharmacy walmart generic naproxen nexium vaniqa xenical tramadol dose or administer ciprofloxacin hours lisinopril chlorthalidone cialist versus viagra drug on line vardenafil hcl levitra complaints yasmin ratansi says they deserved it effects imitrex side flomax and cialis lawyers who deal with prozac cases meth rehab paxil perscription doses naproxen sodium developer and manufacturer of lisinopril order generic evista weight gain from naproxen tramadol medicine online mechanism of viagra omeprazole magnesium delayed release prilosec merck proscar buy tramadol order cheap tramadol online premarin tits flomax dosage kidney stones viagra slaes yasmin hix premarin vaginal cream estrasorb comparison amoxicillin and dosing xanax sex affect side zyban generic soma 150 tablets effexor decreasing effectiveness keyword generic lipitor baikalguide xanax in the united states diarrhea side effect prozac claritin and klonopin side effects fo levaquin lipitor vs pravachol runny nose and sore throat neurontin ativan with alcohol withdrawal lyrica versus neurontin 6 7 dihydroxybergamottin and tramadol interaction ketamine diazepam calculation mail order valium no prescription half-life of prozac xanax effects on kidneys ciprofloxacin floxin diazepam to temazepam megan paul zyrtec commercial protonix 40mg used for phentermine mastercard sales meridia lawyers headland clomid late cycle meridia online consultation identify ranitidine otc prevacid buy phentermine 37.5 90 tabs cheap who sells phentermine imitrex with prozac purchase pravachol pharmacy evista publicar colombia does protonix help with gallbladder attacks antibiodics and tramadol reaction dr david whitting lasix minneapolis fertility and zoloft patient assistant programs for plavix gain nexium weight buy nexium pal pay nexium patent start end depression from stopping premarin viagra and fertility fluconazole used for foot fungus luvox vs zoloft free 7 day ambien cr prilosec brett favre thyroid disease zoloft hypothyroidism can pravachol cause hip pain buy ambien online us licensed pharmacies ciprofloxacin hcl 250 mg alpha blockers and viagra interaction phentermine and prozac for weight loss propecia hair treatmen interactions of imitrex and celexa bupropion sr tab global pharm 320mg diovan paroxetine hlc clonidine vs clonazepam when prozac hit the market purchase claritin d tetracycline treat pneumonia pfizer viagra and its cautions pregnancy test prednisone steroid propecia back hair how does premarin cream work what is fosamax used for affects of proscar on psa valley fever treatment diflucan verapamil street use bextra celebrex vs acidphex rabeprazole prevacid granules partial dose zoloft blue rx655 amoxicillin side effects of drug clomid flomax with proscar rise in psa generic bupropion xl by anchen wellbutrin xl 30 mg international tramadol no prescription clomid herbs shelf life for klonopin info on celebrex zoloft for fibromyalgia zoloft day three zyban products withdrawal phentermine interactions with clonidine and sildenafil wellbutrin cheapest medical alerts plavix nexium 40mg price motrin creq online doctor diet programs using phentermine plavix blood in urine prednisone no zyrtec tongue ryu soma consumer reviews of viagra muscle pain nexium buy b ambien b online acetaminophen tramadol hcl acetaminophen take vicodin nexium hair products xanax no prescription fast shipping zyrtec while pregnant lipitor 40m triglyceride lowering pravachol abuse effexor testomonials the cost of aldactone medication prozac overdose consequense evista elevated liver function test celebrex and varicous veins definition of diovan nexium and high triglycerides atenolol or nadolol prescription drug neurontin 600 mg nosebleeds and zoloft ciprofloxacin hcl 500 mg taran lipitor and night sweats drug reort lipitor atorvastatin when is valium prescribed herbal alternative to viagra merck plavix side effects to diovan hct prednisone for dosage subliminal message and viagra yasmin bleath nude eli lily consent decree prozac amoxil side effects zyban nasea lamisil international effexor xr diflucan online order zoloft symptoms dreams serum sickness and tetracycline tramadol several online dr gupta gold standard avandia clomid instructions is tramadol online illegal estradiol clomid tramadol canine dosages normal estradiol in pregnancy herbs interaction lexapro fosamax compare actomel biaxin lipitor naprosyn and tara coda for pain lipitor and amnesia buy xanax with mastercard tramadol canine use meridia and thyroid disease klonopin effect xanax psychotropic medication bupropion side efects about naproxen estradiol boys ambien breast milk singulair and acid reflux buy phentermine without doctor paxil discussion prednisone mood changes find klonopin mixed bipolar disorder and zyprexa find search viagra free computer what is b soma b aldactone spironolactone spirotone naproxen drops how to take adipex krupp aricept dr lee fosamax affiliate free join program viagra viagra sign up fluoxetine hcl for pmdd tadalafil cialis india 3 days cipro protonix iv compati medical marvels century twentieth prozac norvasc toxic estradiol plus quasence lithium prozac can i take celebrex and advil amoxicillin ivax pharm evista syde effecys meridia xenical cost sideeffects cozaar fluoxetine dossage greater than 80 mg azithromycin tab vitamin e and zocor equivalent of seroquel metformin buy lethal dose of clonazepam for dogs allegra boverman derry news cipro and rash name of generic effexor phentermine hoodia diet pill 20 xanax prescription 32 viagra alternative african black ant cod tramadol cod clomid hcg glucophage multiple births naproxen sodium sodium content fluconazole shampoo is estradiol safer than premarin lasix eye surgery in ocala florida phentermine pharmacies accepting cod norvasc and prinzide combination lisinopril and serveer diareahea fibroid tumurs and clomid non prescription xanax 2mg hair follicle drug screen detect ambien arthritis ranitidine claritin what happens when you snort ambien zoloft screensavers phentermine cymbalta cardura bronchospasm temporary side effects from effexor xr prilosec o t c itchy amoxicillin rash prozac seroquel ocd propecia active ingredients celebrex high blood pressure lipitor simvastatin aciphex online greenstone ltd fluconazole ativan perscription assistance bupropion tablet sandoz pharmaceutical effexor withdrawls pregnancy buspar off label use claritin pollen report original levitra effexor xr anxiety dosages compare omeprazole and nexium pioglitazone bone 2007 caraco brand ultram euphoria prilosec harmful through breastmilk free lipitor ph of tetracycline watermelon rine viagra celebrex and lexapro prozac nation mpeg dosage information for aciphex 20 mg phentermine cheapest prilosec diarrhea fluconazole for abilify synthroid pravachol actos gemfibrozil pregnancy used clomid prozac carisoprodol abusing flexeril clonazepam inject method valtrex alphafarm fluoxetine versus lexapro buy real viagra online pharmacy ultram 0659 forum phentermine carisoprodol amoxicillin for heartworms cod overnight soma ambien cr compared to ambien compare tramadol angioplasty and metformin discontinuation for adverse events patients lexapro comparison levitra cialis giving claritin dogs no prescription phentermine buy prednisone and homeopathics tramadol experience viagra lowers blood pressure forteo after fosamax calcium lactate and diovan find cheap soma cipro treat climidia phentermine ingredient online pills huge discounts will viagra hurt me addiction and wellbutrin xanax for teens lisinopril what dosage xanax bar laws levitra no prescription cialis vs levitra faq pictures paroxetine 20mg seroquel serotonin cpt for clomid challange biaxin toprol nexium tingling in hands and feet beyyer than prozac how to take a fluconazole tablet meridia online pharmacy phentermine umaxppc xenica amaryl anti depressant buy cheapest check personal phentermine comparing valium and xanax atorvastatin incompetant atenolol stopped working steroid clomid bupropion hcl pharmacology aricept nbc news quit paxil safely ordering ambien diovan indication dosage evista comprimidos claritin allergy rebound adoption foals premarin natural alternative to altace medicines like amoxicillin allegra homepage phentermine hcl online dr lasix eye surgery san diego keflex sun reactions effects of lexapro on pregnancy prilosec otc and gallbladder pain effect of estradiol on sexual reproduction cialis compared viagra compare crestor to lipitor revivogen propecia alcohol use zoloft cyber pharmacy viagra prozac and porphyria prozac incomplete bundle branch block adipex and ambien nexium migrains atorvastatin sales taking effexor xr with hypertension is adipex a controlled substance phentermine 37 can diflucan cause thrush followup meridia post fosamax and coumadin how to quit xanax cialis ic 351 proscar missed blood alcohol with lexapro lipitor bloating weight gain how do you make viagra adipex p 37.5 mg cheapest price ultram prozac seizure phentermine suppliers with no prescription aricept lewy body dementia yasmin sagan estradiol tablets ivf generic levitra vardenafil uk blood medicine norvasc pressure tramadol airmail paxil alcohol effect valium no prescrption fedex better meridia than xenical alprazolam dissolving strips side effects flexeril altace rx glucophage pre or post steroid cycle lipitor research prozac raise blood level of seroquel somas restaurant ok to take phenylephrine with lexapro is viagra for women vicodin and valium amoxicillin horse claritin commercial horse race imitrex buy online make natural viagra viagra free adult videos what is prednisone for how do you stop takink lexapro medicean not to take with synthroid amoxicillin 250mg for cats lipitor high cholesterol side effects length of withdrawl effects from effexor verapamil withdrawal nausea side effects of amoxicillin toddlers prednisone and cancer in dogs abuse cialis us pharnacy phentermine viagra cialis levitra buy viagra estradiol dosage conception buy soma paypal atenolol zydus 25 mg cushings yasmin levitra and cialis viagra numb tongue generic zoloft red devil cialis levaquin dog zoloft's synaptic cleft reviews on phentermine ciali is cialis for me celexa and anger prozac ingrediants protonix protonix actos plendil ranitidine celebrex drug effects side lower estradiol soma gallery 3d fioricet 2 evista research on long term effects robin williams on viagra synthroid and coumadin hairloss lisinopril hctz respitory findzy search portal sertraline hci ativan hallucination norvasc us lexapro and break outs viagra cap hat shirt does avapro cause weight gain seroquel withdrawal tetracycline with diflucan fosamax and actonal normal dose of clonazepam get metformin huron meridia nursing school cipro settlement administrator stopped klonopin after zoloft kicked in college students zoloft buy online phentermine start immediately phentermine without perscriptions meridia ndc code xanax deaths methadone zovirax xenical aldara zyban zyrtec online xenical what type of prescription is keflex apos sildenafil citrate viagra generic cheap prevacid therapy take aspirin and naproxen together diclofenac sod used for zyprexa pills 37.5 diet mg phentermine pill is there a generic ambien lisinopril hematospermia buy tramadol 30 day credit acne medicine aldactone side effects yasmin mini pill longterm use of singulair norvasc and peripheral edema phentermine pictures dosages the difference between fiornal and fioricet xanax bars 2 mg finasteride hair treatment amoxicillin for urinary tract infections prevacid solutabs discontinued clomid horror stories jockey claritin propecia de nostradamus bupropion fluoxetine citalopram celexa adverse effects sexual dysfunction plateau viagra glucophage polycystic ovaries diflucan to buy levitra match nbc news celebrex seroquel profile fed ex delivert cialis difference xanax and xanax xr valacyclovir absorption rates clomid sucess rate can protonix cause bladder infections buy klonopin online without prescription carisoprodol marijuana interaction books on sertraline atorvastatin pharmacokinetic paroxetine hydrochloride 20mg medicail tablets pravachol viagra galloway zyrtec high stoned how side effects oral lamisil fluoxetine hcl avadart and flomax phentermine xenical aldactone and breastfeeding cipro angioedema amoxicillin and clavulanate potassium dose how much does tamoxifen cost effect of pioglitazone on neuronal cells pricing for celebrex makr of tramadol phentermine doctor consult free lowest price of tramadol cialis soft tab videos schoolgirl yasmin lisinopril and beta blocker wellbutrin xl when it becomes effective neurontin for nerve pain side effects alprazolam and tramadol toxicity flomax tamsulosin a side effects phentermine on line without prescription tramadol overnight delivery allegra figg sibutramine phentermine definition bupropion black box plavix operation procedure identifying tramadol pills zoloft stop dosage does neurontin cause liver damage vetenerian ciprofloxacin thyroid treatment synthroid vs armour tramadol side effects canines lexapro faq high dose lipitor for strokes allegra and claritin and nasonex wellbutrin and concerta for teense dr peter gott's advice on lipitor side effects of synthroid order prednisone online methyl prednisone side effects reviews levitra decongestant with cialis does tramadol work for pe acyclovir side affect cipro diflucan fluoxetine sex ingredients of valium the seven 7dwarfs using viagra actos zyrtec synthroid zyrtec actos evista woman use viagra wellbutrin withdrawl timeline welbutrin lexapro sublingual melatonin ambien taper christina allegra does zoloft cause zits diabetes metformin muscle pain aciphex buy study comparing lamisil onychomycosis menopause without premarin seroquel disrupting thyroid function pravachol buy concominant use of seroquel and risperdal fluoxetine amphetamine patient information on wellbutrin sr allegra allegra curtis buy allegra online metformin hci levitra advertisement ultracet ultram overseas xanax ultram pharmacology pharmacokinetics studies metabolism lexapro make you sleepy buy phentermine information forum ultracet sulfa concord nc pricing for propecia supplements to replace paxil cr yasmin opinions allegra inc vuarnet cipro for urinary problem lorazepam infusion criteria xanax online no prescription overnight delivery buspar prozac wellbutrin ranitidine addiction evista indicatie about lipitor prednisone ibuprofin tylenol aspirin clomiphene citrate losartan potassium 25 mg side effects prozac anorexia cipro flagyl stevens johnson levaquin yasmin pregnancy zyrtec side effect drug reaction name cialis tell me about klonopin premarin or estradiol viagra black market in canada augmentin and penicillin cialis spoof video xanax and migraine treatment buy carisoprodol international pharmacy celexa gad elavil make hair fall out biamp nexium discount canadian celexa diflucan rating meridia eye problems generic cialis mexican prozac what is it dosage of atarax for dogs oral thrush diflucan levitra 20 keyword celexa withdrawl symptom qo connecticut lawyer celebrex canine torbutrol and diazepam alcohol allegra xanax next day shipping singulair dosage for sar adipex p phentermine adipex p phentermine does eli lilly make lisinopril online phentermine blue and clear
Witamy

  Witamy w witrynie naszej szkoły. Zadaniem naszego serwisu jest dostarczenie wszystkich możliwych informacji dotyczących szkoły. Cała witryna podzielona jest na działy i w nich należy szukać interesujących nas informacji. Pomocny może być link szukaj lub mapa witryny. Jeżeli masz ciekawe propozycje lub nie znalazłeś informacji, która powinna się znaleźć w serwisie to zgłoś to przez e-mail.Dane Teleadresowe: Tel. +48 91 321 40 19
Adres ul. Narutowicza 10 72 - 600 Świnoujście


Zapraszamy do wirtualnego spaceru po szkole

MKS Flota

Już drugi raz Młody Klub kibica pod przewodnictwem pana Roberta udał się na mecz. Tym razem Flota podejmowała Chojniczankę Chojnice.

 


Dodane przez rzatne dnia 19.10.2014 08:21:331 Czytań - Drukuj
Chrzest morski 4 klas


Dodane przez rzatne dnia 17.10.2014 09:02:401 Czytań - Drukuj
KEN
Newsy
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników oświaty. W tym roku świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej wraz z nauczycielami, którzy są już na zasłużonym odpoczynku. Uczniowie wraz z paniami: Jolantą WRZEŚNIEWSKĄ i Małgorzatą LEŚNIEWSKĄ przygotowali wspaniały występ artystyczny składając życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uroczystość zakończono poczęstunkiem.
KEN

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 21:34:221 Czytań - Drukuj
Mini konkurs czytelniczy
Newsy
Mini konkurs czytelniczy
pt.
”CZY WIESZ, JAKA TO OPOWIEŚĆ.”

W ciągu roku szkolnego w bibliotece szkolnej organizowane będą konkursy czytelnicze ze znajomości przeczytanych książek.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeczytać fragmenty trzech książek, które umieszczone są na tablicy informacyjnej biblioteki i podać prawidłową odpowiedź-autora i tytuł książki, z jakiej jest dana opowieść. Spośród prawidłowych odpowiedzi losowany będzie zwycięstwa, na którego czeka nagroda rzeczowa.
W tym miesiącu szczęście uśmiechnęło się do Oliwii KARGOL z klasy IVA, która wylosowała nagrodę rzeczową. Zwyciężczyni gratulujemy i zapraszamy do drugiej edycji mini konkursu- organizator Marzena STĘPIEŃ
Konkurs

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 21:15:531 Czytań - Drukuj
W WIOSCE WIKINGÓW
Newsy
W WIOSCE WIKINGÓW W WOLINIE


We wrześniu kl. II a i II c wybrały się na wycieczkę- odwiedziły wioskę Wikingów w Wolinie. W czasie pobytu w wiosce uczniowie wysłuchali interesujących informacji dotyczących historii Wolina, dawnych jego mieszkańców, ich zwyczajów, tradycji i codziennego życia.
Dzieci uczestniczyły w bardzo ciekawych warsztatach przygotowanych przez organizatorów. Warsztaty te nawiązywały do tradycji i codziennych prac dawnych mieszkańców Wolina. Uczniowie robili z wełny filcowe, ozdobne kulki, pisali na papierze ptasim piórem, pokonywali rycerski tor przeszkód, lepili z gliny naczynka i wymyślone przez siebie rzeczy.
Każdy uczestniczył w konkursie strzelania z łuku do tarczy.
Uczniowie i opiekunowie skosztowali wypiekanych, ciepłych podpłomyków z dżemem lub twarożkiem. Wszyscy pili gorącą ziołową herbatę.
Potem był czas na zabawę .
Na koniec klasy odwiedziły Regionalne Muzeum w Wolinie.
Dodatkową atrakcją dla drugoklasistów była sama podróż nowym pociągiem w obie strony ze Świnoujścia do Wolina i z powrotem.
Wszyscy zdrowi, zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domu.
Kl. II c i II a
Joanna SZYMOROWKA
Małgorzata WARDACH- FURA

U Wikingów

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 20:58:051 Czytań - Drukuj
WIZYTA W PIEKARNI klasy III a
Newsy
WIZYTA W PIEKARNI klasy III a

W październiku uczniowie klasa III a wraz z wychowawczynią panią Joanną KOSKO w ramach zajęć "Od ziarenka do bochenka" udali się z wizytą do piekarni państwa MIKOŁAJCZYKÓW. Pracownicy piekarni zapoznali uczniów z procesem powstawania chleba. Dzieci miały możliwość obejrzenia maszyn do wyrobu chleba, pieca do jego wypieku, maszyn do wyrobu bułek, pączków, do wałkowania ciasta.
Największą atrakcją była możliwość zobaczenia starych, już nie używanych maszyn. Dzieci mogły też skosztować chrupiących bułeczek. Serdecznie dziękujemy właścicielom piekarni za możliwość zaznajomienia się z praca piekarza.
W piekarni

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 19:59:481 Czytań - Drukuj
ŚWIĘTO DRZEWA W SP1
Newsy
ŚWIĘTO DRZEWA W SP 1

10 października w Polsce obchodzone jest Święto Drzewa. W naszej szkole uczniowie klas IV i VI upamiętnili ten dzień sadząc krzewinki wrzosów oraz tuje przy szkolnym kwietniku podczas lekcji przyrody oraz koła przyrodniczego. Oprócz tego odbyły się lekcje poświęcone roli drzew jaką pełnią one w przyrodzie i dla człowieka.
Święto Drzewa w 4 - 6

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 19:32:251 Czytań - Drukuj
ŚWIĘTO DRZEWA
Newsy

ŚWIĘTO DRZEWA


Z okazji październikowych obchodów „Święta Drzewa” szkolne koło LOP kl. I – III zorganizowało dla uczniów klas młodszych konkurs przyrodniczo-plastyczny pt. „PORTRET DRZEWA” Technika wykonania prac była dowolna.
Rozstrzygnięcie konkursu - wybranie najciekawszych prac wykonanych przez uczniów, miało miejsce, dnia 10 października 2014 r. w „Święto Drzewa”. W skład komisji oceniającej weszły nauczycielki Panie Joanna SZYMOROWSKA i Halina LESZCZAK -opiekunki szkolnego koła LOP kl. I – III.
Szczególną uwagę komisji oceniającej zwróciła bardzo interesująca zbiorowa praca dzieci ze świetlicy szkolnej, wykonana pod kierunkiem Pań – Grażyny KĘPY i Anny PRZYBYLSKIEJ. Zajęła ona jedno z pierwszych miejsc.
Wyróżnione prace wyeksponowane zostały na szkolnym korytarzu, na parterze. Wystawę nagrodzonych prac mogą przez cały najbliższy tydzień oglądać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i odwiedzający szkołę goście.

Lista uczniów, których prace zajęły czołowe miejsca lub zostały wyróżnione:
I MIEJSCE - Praca zbiorowa grupy dzieci ze świetlicy szkolnej
AUTORZY:
Kinga Łaszewska kl. III a - Karolina Gnaś kl. II a
Laura Czarnecka kl. III a - Marcelina Paprotna kl. II a
Maciej Dera kl. II a - Martyna Szandar II b
Julia Dycha kl. II a - Igor Zygmunt kl. II a
Tatiana Jasińska kl. II a - Martyna Wojciechowska kl. II a
Jeremi Wyrwas kl. II a - Nela Gajewska kl. II a

Prace indywidualne

I MIEJSCE
Maja Korda kl. I f
Weronika Świderska kl. II b
Marek Kapuściński kl. I c

II MIEJSCE
Anna Kaleta kl. I e
Kinga Chłoń II a
Roksana Szafryk kl. II c

III MIEJSCE
Aleksander Urbanowicz kl. I b
Julia Śmigielska kl. II c
Aleksandra Mularczyk kl. II c
Opiekunowie koła LOP kl. I - III

Święto Drzewa

Dodane przez tarot dnia 15.10.2014 19:23:19Czytaj więcej ˇ 6 Czytań - Drukuj
PASOWANIE NA UCZNIA SP NR 1 NA POKŁADZIE OKRĘTU
Newsy
PASOWANIE NA UCZNIA SP NR 1 NA POKŁADZIE OKRĘTU

Dzisiaj (piątek, 10 października) na pokładzie okrętu ORP „Poznań”, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu zostali uroczyście pasowani na uczniów. Przyrzeczenie sumiennej nauki oraz dbałości o dobre imię szkoły i ucznia przypieczętowane zostało dotknięciem ramienia każdego z uczniów kordzikiem oficerskim Marynarki Wojennej.
W uroczystości uczestniczyło 127 uczniów z sześciu klas pierwszych, wraz z rodzicami i nauczycielami. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły a pasowania dokonali oficerowie z załogi ORP „Poznań”. Uroczyste przyrzeczenie udzielania dzieciom pomocy w nauce złożyli także rodzice pierwszoklasistów. Z okazji wstąpienia do grona uczniów, życzenia osiągania jak najlepszych wyników w nauce złożyła dzieciom pani dyrektor szkoły Ewa KRĘCZYŃSKA - PĘDZIWIATR.
W imieniu dowódcy okrętu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w nauce złożył por. mar. Michał BUMBUL; zastępca dowódcy ORP „Poznań”. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Po uroczystości, każdy pasowany uczeń otrzymał pamiątkowy upominek.
8. Flotylla Obrony Wybrzeża od 1970 roku ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Świnoujściu, kiedy to szkoła za swojego patrona przyjęła Marynarkę Wojenną RP. Każdego roku organizowanych jest wspólnie kilkanaście imprez, a pasowanie na ucznia klasy pierwszej na pokładzie okrętu wojennego wpisało się na stałe w tradycję szkoły.

oficer prasowy 8FOW
kpt. mar. Monika Trzcińska
Pasowanie


Dodane przez tarot dnia 10.10.2014 23:42:18Czytaj więcej ˇ 10 Czytań - Drukuj
KONKURS MATEMATYCZNY
Newsy
KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W dniu 9 października br. odbyły się eliminacje do wojewódzkiego” Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2014/2015”. Wzięło w nim udział 14 uczniów. Szkołę Podstawową nr1 w Świnoujściu w etapie rejonowym reprezentować będą następujący młodzi matematycy:
1 Aleksandra PUCHAŁA z klasy VIb (uzyskała 26 punktów)
2 Jakub GOS z klasy VIa (uzyskał 24 punkty)
3 Zuzanna KIERPIEC z klasyVIb(uzyskała 24 punkty)
4 Meysam KHOSH ROUZ ABLOUEI z klasy VIc(uzyskał 22 punkty)
Gratulujemy i czekamy na dalsze zwycięstwa.

Dodane przez tarot dnia 10.10.2014 23:13:183 Czytań - Drukuj
WYCIECZKA DO ZOO
Newsy
WYCIECZKA DO ZOO

3 października klasa IIB odwiedziła Ogród Zoologiczny w Uckermünde. Wspaniała pogoda i ciekawe imprezy zorganizowane na terenie Ogrodu zapewniły wszystkim wspaniałą zabawę. Największą frajdę dzieciom sprawiła możliwość karmienia niektórych mieszkańców Zoo. Zobaczcie jak się bawiliśmy.
ZOO

Dodane przez tarot dnia 10.10.2014 22:55:143 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 74 1 2 3 4 > >>
Losowy cytat
  "(...) będziecie musieli wybierać między tym, co słuszne, a tym, co łatwe". A.Dumbledore
http://cms-designs.de
E-wywiadówka

E-wywiadówka

Instrukcja pierwszego logowania.

Kliknij i zaloguj się na swoje konto
        
Pomoc
http://cms-designs.de
e-klasa SP1

e-klasa SP1:

start.pracowniasp1.pl

Kliknij i zaloguj się na swoje konto.
http://cms-designs.de
Poczta

Moje konto pocztowe:

poczta.pracowniasp1.pl

Kliknij i zaloguj się na swoje konto.
http://cms-designs.de
Wielkie odliczanie
Pozostało jeszcze ...

244 Dni
14 Godzin
15 Minut
32 Sekund

... do Wakacji.
To już wcale nie tak długo!
http://cms-designs.de
Slowianie

III Szczep Harcerski ZHR Słowianie

http://cms-designs.de
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij
TUTAJ.
http://cms-designs.de