Nawigacja
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu Główne
Strona Główna
Plan Lekcji
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
Fotki ze szkoły
Szkoła
Oferta edukacyjna
Nasze grono
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Sport
Zajęcia pozalekcyjne
Biblioteka
Świetlica
Pracownia Komputerowa
Harcerstwo
Liga Ochrony Przyrody
Stołówka
Przydzial sal lekcyjnych
Dokumenty Szkoły
Misja i zadania szkoły
Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu
Dokumenty szkoły - informacje ogólne
Statut szkoły
Szkolny System Oceniania
Program wychowawczy
Procedura Oceniania Zachowania Ucznia
Inne dokumenty
Historia i Tradycja
Patron szkoły
Nasze tradycje
Historia szkoły
Kalendarium historii szkoły
Nasze władze
Retro galeria
Informacje dla uczniów i rodziców
E-wywiadówka
Plan spotkań z rodzicami
Szkolna procedura kontaktów z rodzicami
Dyżury nauczycieli do dyspozycji rodziców
Plan próbnych sprawdzianów
Informacje o sprawdzianie na koniec szkoły podstawowej
Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
Porady dla rodziców
Dekalog dla rodziców i wychowawców
Gabinet medyczny
Zespół terapeutyczny
Pedagog szkolny
Terapia pedagogiczna
Logopeda
Gimnastyka korekcyjna
Klasy
Wychowawcy klas
Zajęcia wyrównawcze
Informacje o gimnazjach
Certyfikaty i Projekty
Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom
Otwarta Szkoła
Cała polska Czyta Dzieciom
Dyplom Komendanta Wojewódzkiego Policji
Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową
Projekt wychowawczy „JA TO POTRAFIĘ”
Projekt świąteczny dla klas I-III
Projekt edukacyjny „Przez czytanie do wiedzy”
Program Relaksacyjno-kompensacyjny dla dzieci z problemami koncentracji
Pomoc
FAQ (pomocne pytania)
Kontakt
Mapa Witryny
Artykuły
EKartki
http://cms-designs.de
Statystyka
http://cms-designs.de
acyclovir for tinea atenolol cause taste buy phentermine cod medipharm tadalafil cialis safety and efficacy risks ambien viagra non-formulary question cozaar tab 50 mg paroxetine cut in half nexium causing kidney and liver problems poisoning by the diazepam get prescription for ambien online dont mix beer and viagra phentermine banner norvasc cost arthritis ultram does neurontin cause nausea biaxin and kozarek ip clomid phentermine drug test diabetic diet protein phentermine pill compare prices of cialis adipex buy adipex online use of azithromycin for ear infection premarin ostoperosis sporanox lamisil fluconazole clarithromycin and prevacid treatment of xanax withdrawal loading dosing amoxicillin propecia ruined my life fosamax kidney stones symptom withdrawal zyrtec ativan poisening zyrtec clartin allegra purchase zyrtec online fluoxetine tolerance dosage trileptal soma generic viagra vs prescription viagra new alprazolam pills monistat or diflucan affects of singulair with alchohol prevacid info plavix heart valve furosemide lab abnormalities lisinopril and chest pain diflucan and lamisil flomax at wallmart glucophage xr and pregnancy side effects plavix kamagra snd viagra zoloft and weight gain or loss remeron and anxiety levaquin and prednizone price of zyrtec at wal-mart an alternative to celebrex seroquel 300 xr paxil and sweating oral cold sore contagious valtrex treat to acne yasmin merck atenolol atenolol hcl xanax tafil caritop brand carisoprodol side effects of taking pravachol tetracycline staining law suits azithromycin empty stomach remeron augmented with paxil phentermine hcl 30mg capsules prevacid calcium phentermine 37.5 90 $79 risperdal clonipine for kids miscarriage and ultram phentermine 37.5mg picture atarax and periactin motrin overdose symptoms difference between anax valium and klonopin patient monograph on aricept glucophage metaformin info professional muscle effexor blood pressure clonazepam patient information photo or picture of tramadol pill buy soma and tramadol zoloft works wonders remeron sleep architechture celexa bipolar treatment estriol estradiol $38 bupropion zoloft sent to your home furosemide 50mg propecia can stop baldness cialis video drug interactions for ambien lexapro make you hungry claritin nasel spray zoloft paxil combat stress anti-anxiety nexium gas switching from celexa to lexapro dental implants fosamax cheap flonase fosamax miacalcin celebrex purchase atorvastatin pharmacy walmart generic naproxen nexium vaniqa xenical tramadol dose or administer ciprofloxacin hours lisinopril chlorthalidone cialist versus viagra drug on line vardenafil hcl levitra complaints yasmin ratansi says they deserved it effects imitrex side flomax and cialis lawyers who deal with prozac cases meth rehab paxil perscription doses naproxen sodium developer and manufacturer of lisinopril order generic evista weight gain from naproxen tramadol medicine online mechanism of viagra omeprazole magnesium delayed release prilosec merck proscar buy tramadol order cheap tramadol online premarin tits flomax dosage kidney stones viagra slaes yasmin hix premarin vaginal cream estrasorb comparison amoxicillin and dosing xanax sex affect side zyban generic soma 150 tablets effexor decreasing effectiveness keyword generic lipitor baikalguide xanax in the united states diarrhea side effect prozac claritin and klonopin side effects fo levaquin lipitor vs pravachol runny nose and sore throat neurontin ativan with alcohol withdrawal lyrica versus neurontin 6 7 dihydroxybergamottin and tramadol interaction ketamine diazepam calculation mail order valium no prescription half-life of prozac xanax effects on kidneys ciprofloxacin floxin diazepam to temazepam megan paul zyrtec commercial protonix 40mg used for phentermine mastercard sales meridia lawyers headland clomid late cycle meridia online consultation identify ranitidine otc prevacid buy phentermine 37.5 90 tabs cheap who sells phentermine imitrex with prozac purchase pravachol pharmacy evista publicar colombia does protonix help with gallbladder attacks antibiodics and tramadol reaction dr david whitting lasix minneapolis fertility and zoloft patient assistant programs for plavix gain nexium weight buy nexium pal pay nexium patent start end depression from stopping premarin viagra and fertility fluconazole used for foot fungus luvox vs zoloft free 7 day ambien cr prilosec brett favre thyroid disease zoloft hypothyroidism can pravachol cause hip pain buy ambien online us licensed pharmacies ciprofloxacin hcl 250 mg alpha blockers and viagra interaction phentermine and prozac for weight loss propecia hair treatmen interactions of imitrex and celexa bupropion sr tab global pharm 320mg diovan paroxetine hlc clonidine vs clonazepam when prozac hit the market purchase claritin d tetracycline treat pneumonia pfizer viagra and its cautions pregnancy test prednisone steroid propecia back hair how does premarin cream work what is fosamax used for affects of proscar on psa valley fever treatment diflucan verapamil street use bextra celebrex vs acidphex rabeprazole prevacid granules partial dose zoloft blue rx655 amoxicillin side effects of drug clomid flomax with proscar rise in psa generic bupropion xl by anchen wellbutrin xl 30 mg international tramadol no prescription clomid herbs shelf life for klonopin info on celebrex zoloft for fibromyalgia zoloft day three zyban products withdrawal phentermine interactions with clonidine and sildenafil wellbutrin cheapest medical alerts plavix nexium 40mg price motrin creq online doctor diet programs using phentermine plavix blood in urine prednisone no zyrtec tongue ryu soma consumer reviews of viagra muscle pain nexium buy b ambien b online acetaminophen tramadol hcl acetaminophen take vicodin nexium hair products xanax no prescription fast shipping zyrtec while pregnant lipitor 40m triglyceride lowering pravachol abuse effexor testomonials the cost of aldactone medication prozac overdose consequense evista elevated liver function test celebrex and varicous veins definition of diovan nexium and high triglycerides atenolol or nadolol prescription drug neurontin 600 mg nosebleeds and zoloft ciprofloxacin hcl 500 mg taran lipitor and night sweats drug reort lipitor atorvastatin when is valium prescribed herbal alternative to viagra merck plavix side effects to diovan hct prednisone for dosage subliminal message and viagra yasmin bleath nude eli lily consent decree prozac amoxil side effects zyban nasea lamisil international effexor xr diflucan online order zoloft symptoms dreams serum sickness and tetracycline tramadol several online dr gupta gold standard avandia clomid instructions is tramadol online illegal estradiol clomid tramadol canine dosages normal estradiol in pregnancy herbs interaction lexapro fosamax compare actomel biaxin lipitor naprosyn and tara coda for pain lipitor and amnesia buy xanax with mastercard tramadol canine use meridia and thyroid disease klonopin effect xanax psychotropic medication bupropion side efects about naproxen estradiol boys ambien breast milk singulair and acid reflux buy phentermine without doctor paxil discussion prednisone mood changes find klonopin mixed bipolar disorder and zyprexa find search viagra free computer what is b soma b aldactone spironolactone spirotone naproxen drops how to take adipex krupp aricept dr lee fosamax affiliate free join program viagra viagra sign up fluoxetine hcl for pmdd tadalafil cialis india 3 days cipro protonix iv compati medical marvels century twentieth prozac norvasc toxic estradiol plus quasence lithium prozac can i take celebrex and advil amoxicillin ivax pharm evista syde effecys meridia xenical cost sideeffects cozaar fluoxetine dossage greater than 80 mg azithromycin tab vitamin e and zocor equivalent of seroquel metformin buy lethal dose of clonazepam for dogs allegra boverman derry news cipro and rash name of generic effexor phentermine hoodia diet pill 20 xanax prescription 32 viagra alternative african black ant cod tramadol cod clomid hcg glucophage multiple births naproxen sodium sodium content fluconazole shampoo is estradiol safer than premarin lasix eye surgery in ocala florida phentermine pharmacies accepting cod norvasc and prinzide combination lisinopril and serveer diareahea fibroid tumurs and clomid non prescription xanax 2mg hair follicle drug screen detect ambien arthritis ranitidine claritin what happens when you snort ambien zoloft screensavers phentermine cymbalta cardura bronchospasm temporary side effects from effexor xr prilosec o t c itchy amoxicillin rash prozac seroquel ocd propecia active ingredients celebrex high blood pressure lipitor simvastatin aciphex online greenstone ltd fluconazole ativan perscription assistance bupropion tablet sandoz pharmaceutical effexor withdrawls pregnancy buspar off label use claritin pollen report original levitra effexor xr anxiety dosages compare omeprazole and nexium pioglitazone bone 2007 caraco brand ultram euphoria prilosec harmful through breastmilk free lipitor ph of tetracycline watermelon rine viagra celebrex and lexapro prozac nation mpeg dosage information for aciphex 20 mg phentermine cheapest prilosec diarrhea fluconazole for abilify synthroid pravachol actos gemfibrozil pregnancy used clomid prozac carisoprodol abusing flexeril clonazepam inject method valtrex alphafarm fluoxetine versus lexapro buy real viagra online pharmacy ultram 0659 forum phentermine carisoprodol amoxicillin for heartworms cod overnight soma ambien cr compared to ambien compare tramadol angioplasty and metformin discontinuation for adverse events patients lexapro comparison levitra cialis giving claritin dogs no prescription phentermine buy prednisone and homeopathics tramadol experience viagra lowers blood pressure forteo after fosamax calcium lactate and diovan find cheap soma cipro treat climidia phentermine ingredient online pills huge discounts will viagra hurt me addiction and wellbutrin xanax for teens lisinopril what dosage xanax bar laws levitra no prescription cialis vs levitra faq pictures paroxetine 20mg seroquel serotonin cpt for clomid challange biaxin toprol nexium tingling in hands and feet beyyer than prozac how to take a fluconazole tablet meridia online pharmacy phentermine umaxppc xenica amaryl anti depressant buy cheapest check personal phentermine comparing valium and xanax atorvastatin incompetant atenolol stopped working steroid clomid bupropion hcl pharmacology aricept nbc news quit paxil safely ordering ambien diovan indication dosage evista comprimidos claritin allergy rebound adoption foals premarin natural alternative to altace medicines like amoxicillin allegra homepage phentermine hcl online dr lasix eye surgery san diego keflex sun reactions effects of lexapro on pregnancy prilosec otc and gallbladder pain effect of estradiol on sexual reproduction cialis compared viagra compare crestor to lipitor revivogen propecia alcohol use zoloft cyber pharmacy viagra prozac and porphyria prozac incomplete bundle branch block adipex and ambien nexium migrains atorvastatin sales taking effexor xr with hypertension is adipex a controlled substance phentermine 37 can diflucan cause thrush followup meridia post fosamax and coumadin how to quit xanax cialis ic 351 proscar missed blood alcohol with lexapro lipitor bloating weight gain how do you make viagra adipex p 37.5 mg cheapest price ultram prozac seizure phentermine suppliers with no prescription aricept lewy body dementia yasmin sagan estradiol tablets ivf generic levitra vardenafil uk blood medicine norvasc pressure tramadol airmail paxil alcohol effect valium no prescrption fedex better meridia than xenical alprazolam dissolving strips side effects flexeril altace rx glucophage pre or post steroid cycle lipitor research prozac raise blood level of seroquel somas restaurant ok to take phenylephrine with lexapro is viagra for women vicodin and valium amoxicillin horse claritin commercial horse race imitrex buy online make natural viagra viagra free adult videos what is prednisone for how do you stop takink lexapro medicean not to take with synthroid amoxicillin 250mg for cats lipitor high cholesterol side effects length of withdrawl effects from effexor verapamil withdrawal nausea side effects of amoxicillin toddlers prednisone and cancer in dogs abuse cialis us pharnacy phentermine viagra cialis levitra buy viagra estradiol dosage conception buy soma paypal atenolol zydus 25 mg cushings yasmin levitra and cialis viagra numb tongue generic zoloft red devil cialis levaquin dog zoloft's synaptic cleft reviews on phentermine ciali is cialis for me celexa and anger prozac ingrediants protonix protonix actos plendil ranitidine celebrex drug effects side lower estradiol soma gallery 3d fioricet 2 evista research on long term effects robin williams on viagra synthroid and coumadin hairloss lisinopril hctz respitory findzy search portal sertraline hci ativan hallucination norvasc us lexapro and break outs viagra cap hat shirt does avapro cause weight gain seroquel withdrawal tetracycline with diflucan fosamax and actonal normal dose of clonazepam get metformin huron meridia nursing school cipro settlement administrator stopped klonopin after zoloft kicked in college students zoloft buy online phentermine start immediately phentermine without perscriptions meridia ndc code xanax deaths methadone zovirax xenical aldara zyban zyrtec online xenical what type of prescription is keflex apos sildenafil citrate viagra generic cheap prevacid therapy take aspirin and naproxen together diclofenac sod used for zyprexa pills 37.5 diet mg phentermine pill is there a generic ambien lisinopril hematospermia buy tramadol 30 day credit acne medicine aldactone side effects yasmin mini pill longterm use of singulair norvasc and peripheral edema phentermine pictures dosages the difference between fiornal and fioricet xanax bars 2 mg finasteride hair treatment amoxicillin for urinary tract infections prevacid solutabs discontinued clomid horror stories jockey claritin propecia de nostradamus bupropion fluoxetine citalopram celexa adverse effects sexual dysfunction plateau viagra glucophage polycystic ovaries diflucan to buy levitra match nbc news celebrex seroquel profile fed ex delivert cialis difference xanax and xanax xr valacyclovir absorption rates clomid sucess rate can protonix cause bladder infections buy klonopin online without prescription carisoprodol marijuana interaction books on sertraline atorvastatin pharmacokinetic paroxetine hydrochloride 20mg medicail tablets pravachol viagra galloway zyrtec high stoned how side effects oral lamisil fluoxetine hcl avadart and flomax phentermine xenical aldactone and breastfeeding cipro angioedema amoxicillin and clavulanate potassium dose how much does tamoxifen cost effect of pioglitazone on neuronal cells pricing for celebrex makr of tramadol phentermine doctor consult free lowest price of tramadol cialis soft tab videos schoolgirl yasmin lisinopril and beta blocker wellbutrin xl when it becomes effective neurontin for nerve pain side effects alprazolam and tramadol toxicity flomax tamsulosin a side effects phentermine on line without prescription tramadol overnight delivery allegra figg sibutramine phentermine definition bupropion black box plavix operation procedure identifying tramadol pills zoloft stop dosage does neurontin cause liver damage vetenerian ciprofloxacin thyroid treatment synthroid vs armour tramadol side effects canines lexapro faq high dose lipitor for strokes allegra and claritin and nasonex wellbutrin and concerta for teense dr peter gott's advice on lipitor side effects of synthroid order prednisone online methyl prednisone side effects reviews levitra decongestant with cialis does tramadol work for pe acyclovir side affect cipro diflucan fluoxetine sex ingredients of valium the seven 7dwarfs using viagra actos zyrtec synthroid zyrtec actos evista woman use viagra wellbutrin withdrawl timeline welbutrin lexapro sublingual melatonin ambien taper christina allegra does zoloft cause zits diabetes metformin muscle pain aciphex buy study comparing lamisil onychomycosis menopause without premarin seroquel disrupting thyroid function pravachol buy concominant use of seroquel and risperdal fluoxetine amphetamine patient information on wellbutrin sr allegra allegra curtis buy allegra online metformin hci levitra advertisement ultracet ultram overseas xanax ultram pharmacology pharmacokinetics studies metabolism lexapro make you sleepy buy phentermine information forum ultracet sulfa concord nc pricing for propecia supplements to replace paxil cr yasmin opinions allegra inc vuarnet cipro for urinary problem lorazepam infusion criteria xanax online no prescription overnight delivery buspar prozac wellbutrin ranitidine addiction evista indicatie about lipitor prednisone ibuprofin tylenol aspirin clomiphene citrate losartan potassium 25 mg side effects prozac anorexia cipro flagyl stevens johnson levaquin yasmin pregnancy zyrtec side effect drug reaction name cialis tell me about klonopin premarin or estradiol viagra black market in canada augmentin and penicillin cialis spoof video xanax and migraine treatment buy carisoprodol international pharmacy celexa gad elavil make hair fall out biamp nexium discount canadian celexa diflucan rating meridia eye problems generic cialis mexican prozac what is it dosage of atarax for dogs oral thrush diflucan levitra 20 keyword celexa withdrawl symptom qo connecticut lawyer celebrex canine torbutrol and diazepam alcohol allegra xanax next day shipping singulair dosage for sar adipex p phentermine adipex p phentermine does eli lilly make lisinopril online phentermine blue and clear
Witamy

  Witamy w witrynie naszej szkoły. Zadaniem naszego serwisu jest dostarczenie wszystkich możliwych informacji dotyczących szkoły. Cała witryna podzielona jest na działy i w nich należy szukać interesujących nas informacji. Pomocny może być link szukaj lub mapa witryny. Jeżeli masz ciekawe propozycje lub nie znalazłeś informacji, która powinna się znaleźć w serwisie to zgłoś to przez e-mail.Dane Teleadresowe: Tel. +48 91 321 40 19
Adres ul. Narutowicza 10 72 - 600 Świnoujście


Zapraszamy do wirtualnego spaceru po szkole

Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Pobierz do wydruku

 


Dodane przez rzatne dnia 23.06.2014 10:48:56Czytaj więcej ˇ 174 Czytań - Drukuj
KONKURS
Ogłoszenia

KONKURS MATEMATYCZNY!


Zapraszamy uczniów klas szóstych do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach "KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego" w dniu 9 października 2014 roku w godzinach 1430 -  1530 w sali nr 20.


Zapisy u nauczycieli matematyki


Dodane przez tarot dnia 16.09.2014 11:01:521 Czytań - Drukuj
1 września - ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
Newsy
1 września - ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015


Dziś rozpoczął się kolejny rok szkolny. To kolejny rok pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. To kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań oraz poszukiwania dalszej drogi rozwoju.
Dyrektor Szkoły, pani Ewa KRĘCZYŃSKA – PEDZIWIATR powitała serdecznie wszystkich uczniów, a najgoręcej pierwszoklasistów oraz grupę "zerową", którzy rozpoczynają swoja przygodę ze szkołą.

POWODZENIA!

Początek roku szkolnego


Dodane przez tarot dnia 03.09.2014 12:01:362 Czytań - Drukuj
ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015
"Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro,
by radzić sobie pojutrze"


Po dwóch, pełnych przygód miesiącach do ławek szkolnych powrócą uczniowie, a na szkolnych korytarzach ponownie zagości gwar, zwiastujący rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Nowy rok szkolny to czas nowych szans i możliwości. Dla wielu uczniów jest to kolejny rok edukacji, ale są też najmłodsi, którzy po raz pierwszy rozpoczną długą drogę nauki.
Drodzy Uczniowie! Głęboko wierzę, że będzie to rok obfitujący w nowe doświadczenia, wyzwania i nadzieje, które niosą z sobą ogrom życiowej wiedzy.

Życzę Wam z całego serca, aby fascynująca przygoda odkrywania wiedzy i mądrości była dla Was źródłem nieustającej satysfakcji. Niech nie zabraknie Wam sił do realizacji pasji i pogłębiania zainteresowań. Stawiajcie sobie ambitne cele i wytrwale dążcie do ich realizacji. Wierzę, że stać Was na wiele! „Pamiętajcie, że uczycie się nie dla szkoły, lecz dla siebie.”
Wszystkim Nauczycielom życzę wiele zadowolenia oraz spełnienia oczekiwań z wykonywanej pracy dydaktyczno – wychowawczej. By postępy i osiągnięcia uczniów były nagrodą w realizacji Państwa powołania.
Rodzicom zaś, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

Dyrektor Szkoły
Ewa Kręczyńska - Pędziwiatr


Dodane przez tarot dnia 28.08.2014 11:50:331 Czytań - Drukuj
PLAN ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/ 2015

PLAN  ROZPOCZĘCIA  ROKU SZKOLNEGO 2014/ 2015

 

godzina 9.00 – klasy 0, I, IV

uroczyste powitanie na dziedzińcu szkoły, następnie spotkanie w salach lekcyjnych

 

klasa

sala

klasa

sala

0

w sali klasy „0”

4a

20

1a

21

4b

4

1b

10

4c

2

1c

12

4d

1

1d

23

 

 

1e

13

 

 

1f

11

 

 

 

godzina 10.00 – klasy II, III, V ,VI

spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

klasa

sala

klasa

sala

2a

30

5a

19

2b

20

5b

9

2c

22

5c

czytelnia

3a

31 godzina 9.00

6a

18

3b

31

6b

7

 

 

6c

8

PLAN LEKCJI

/Ostatnia aktualizacja 27.08.2014r./


Dodane przez rzatne dnia 26.08.2014 18:17:542 Czytań - Drukuj
JUŻ WAKACJE!

Wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji


Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, dzwonka i porannego wstawania.
Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom, Absolwentom i naszym Przyjaciołom na ten wakacyjny czas życzę wypoczynku obfitującego w słońce, by tegoroczne wakacje były czasem radości i niezapomnianych wrażeń, odkrywania i rozwijania pasji, miłych spotkań i nawiązywania przyjaźni.
Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Wierzę, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.
Pamiętajcie! –
Tylko bezpieczne wakacje mogą być radosne i udane.

Dyrektor Szkoły - Ewa KRĘCZYŃSKA - PĘDZIWIATR


Dodane przez tarot dnia 26.06.2014 22:42:278 Czytań - Drukuj
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
Newsy
POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


Nadszedł dzisiaj (26 czerwca) szczególny dzień. Dzień, w którym musimy Was pożegnać. Spędziliście tu wiele chwil radosnych i smutnych, przeszliście drogę od wystraszonego pierwszaka do absolwenta. To dzisiejsze spotkanie było ostatnią uroczystością wspólnie przeżywaną.
Być może Wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu. Mamy nadzieję jednak, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat właśnie w naszej „Jedynce”. Od września zacznie się nowy etap Waszego życia - bardziej dorosły.
WSZYSTKIM ABSOLWENTOM życzymy wielu sukcesów w dalszym etapie zdobywania wiedzy i doświadczeń, samych wspaniałych chwil, a na nadchodzące wakacje wielu przyjemnych przygód i cudownych nowo poznanych ludzi!

W tym roku NAJLEPSZYM ABSOLWENTEM SZKOŁY został:
Jonatan CACKOWSKI z klasy VI c

NAJLEPSZYMI SPORTOWCAMI SZKOŁY zostali siatkarze, którzy zdobyli wicemistrzostwo województwa:
Jakub PAWŁOWSKI, Szymon KIN, , Filip NAWÓJ, Kacper PESTKA, Miłosz GRUDZIŃSKI, Eryk MORAWSKI, Jakub JOPPEK

NAJLEPSZĄ SPORTSMENKĄ:
Jagoda BRANDYS z klasy VI a

Pożegnanie Szkoły


Dodane przez tarot dnia 26.06.2014 12:16:4016 Czytań - Drukuj
ROCZNY POLSKO – NIEMIECKI PROJEKT EDUKACYJNY
Newsy
ROCZNY POLSKO – NIEMIECKI PROJEKT EDUKACYJNY

Dnia 25 czerwca w auli naszej szkoły odbyło się podsumowanie polsko – niemieckiego projektu „Dwa miejsca na jednej wyspie”/”Zwei Orte auf gemeinsamer Insel”.
W trakcie spotkania prezentowane były dwujęzyczne prace uczniów.
Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pani Jolanty WRZEŚNIEWSKIEJ zaprezentowała część artystyczną w języku niemieckim „Czerwony Kapturek”.
W podsumowaniu projektu uczestniczyli nauczyciele obu szkół wraz z dyrektorami.
Projekt polsko - niemiecki


Dodane przez tarot dnia 26.06.2014 12:13:0215 Czytań - Drukuj
PODSUMOWANIE ROCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Newsy
PODSUMOWANIE ROCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„JA TO POTRAFIĘ”


24 czerwca odbyło się podsumowanie realizowanego przez cały rok szkolny programu „Ja to potrafię”.
Spotkania przebiegały w atmosferze wspólnej zabawy.
Pierwszoklasiści prezentowali swój poziom opanowania wybranych, programowych umiejętności potrzebnych im w codziennym życiu.
Klas wykonywały 5 zadań:
1. Sznurowanie butów
2. Pakowanie plecaków
3. Przygotowanie zdrowych artykułów spożywczych na drugie śniadanie
4. Składanie ubrań i układanie na półkach
5. Przygotowanie i ułożenie sztućców na stole.
Wszystkie zespoły klasowe uzyskały maksymalną liczbę punktów (po 10)
BRAWO!

Klasy od II do V również przeszły pomyślnie egzamin trudnych umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.
Ja to potrafię


Dodane przez tarot dnia 26.06.2014 12:11:2110 Czytań - Drukuj
Pożegnalny Koncert Absolwentów
Newsy
POŻEGNALNY KONCERT ABSOLWENTÓW

W środę, 24 czerwca w auli szkolnej nasi Absolwenci pod kierunkiem swoich wychowawców: pani Luizy KASIARZ, Izabeli MOROCH, Lidii ZIONTKOWSKIEJ i pani Małgorzaty LEŚNIEWSKIEJ przygotowali KONCERT dla swoich Nauczycieli i Rodziców. Co roku absolwenci żegnają się ze szkołą śpiewem, tańcem i dobrą zabawą. A nam jak zwykle żal, że już odchodzą z murów naszej szkoły. Chociaż ciągle wierzymy, że będą do nas wracać, tak, jak to miało miejsce właśnie dzisiaj. Na koncercie zagościli właśnie ubiegłoroczni nasi absolwenci, a więc mamy cichą nadzieję, że odchodzące roczniki będą o nas pamiętać. O nas i o naszej „Jedynce”.
A więc nie mówimy żegnajcie, mówimy do zobaczenia!

Koncert Absolwentów

Dodane przez tarot dnia 24.06.2014 20:54:5014 Czytań - Drukuj
MISTRZ MATEMATYKI
Newsy
MISTRZ MATEMATYKI

23 czerwca br. odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 Rejonowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych szkół podstawowych pod patronatem wydawnictw GWO oraz Nowa Era.
Nasza uczennica Aleksandra PUCHAŁA a klasy V b odniosła ogromny sukces zdobywając I MIEJSCE i tytuł MISTRZA MATEMATYKI
Wielkie GRATULACJE
Izabela MOROCH

Mistrz Matematyki


Dodane przez tarot dnia 23.06.2014 12:26:049 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 72 1 2 3 4 > >>
Losowy cytat
  Łzy są kroplami krwi duszy. Augustyn
http://cms-designs.de
e-klasa SP1

e-klasa SP1:

start.pracowniasp1.pl

Kliknij i zaloguj się na swoje konto.
http://cms-designs.de
Wielkie odliczanie
Pozostało jeszcze ...

281 Dni
8 Godzin
27 Minut
23 Sekund

... do Wakacji.
To już wcale nie tak długo!
http://cms-designs.de
Slowianie

III Szczep Harcerski ZHR Słowianie

http://cms-designs.de
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij
TUTAJ.
http://cms-designs.de