Baltica

Z nami spełnij swoje marzenia

Akademia Piłkarska
Baltica

Zapraszamy

  Nawigacja

  Słowianie

III Szczep Harcerski ZHR Słowianie

  Kartki z historii

  Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: Seb

  Facebook

  Polski LNG

Wydanie i promocja książki w 2 tomach.

Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

  e-sekretariat SP1

  E-wywiadówka SP1

Instrukcja pierwszego logowania.

Kliknij i zaloguj
        
Pomoc
---------
E-wywiadówka dostępna jest również na telefon komórkowy. Więcej informacji w pomocy

  e-klasa SP1

  Biblioteka Online

Katalog on-line

 

Kliknij i zaloguj

  Poczta

  Świetlica

Nasze motto:

"...Dzieci są bezbronne, słabe i zależne; są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei. Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem, życie radosne i spokojne, aby mogły uczyć się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia..."

" Konwencja o Prawach Dziecka" z dnia 20 XI 1989 roku

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 700- do 1600.

Uczęszczają do niej dzieci z klas I- III.

W świetlicy organizowane są następujące zajęcia:

 • czytelnicze

 • gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu

 • plastyczno- techniczne

 • logiczno- poznawcze

 • odrabianie lekcji

 • spacery

 • pogadanki tematyczne

Świetlica pełni na terenie szkoły podstawowe funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany.

I. FUNKCJE OPIEKUŃCZE

 • W czasie nieobecności rodziców zastępuje dzieciom dom, opiekę, zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

 • Udziela pomocy i rady w każdej sytuacji, a w szczególności w przezwyciężaniu trudności związanych z pełnieniem roli ucznia

 • Zapewnia racjonalne dożywianie w stołówce szkolnej

 • Stwarza możliwości nauki własnej

 •  Organizuje rozrywkę, zabawę, odpoczynek

II. FUNKCJE WYCHOWAWCZE

 • Kształtuje osobowość dziecka, jego postawę i zachowanie oraz cechy niezbędne w życiu społecznym

 • Rozwija i kształtuje zainteresowania.

 • Rozbudza aktywność i postawę twórczą dziecka

III. FUNKCJE DYDAKTYCZNE

 • Organizuje naukę własną i pomoc w odrabianiu prac domowych

 • Rozwija zainteresowania i zdolności ucznia

 • Organizuje konkursy i inscenizacje

 • Kształtuje nawyki i zasady kultury życia codziennego, umiejętność współdziałania w grupie, właściwej postawy.

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Wygenerowano w sekund: 0.05